o czasopiśmie

Poeta, to panie zmysłochłonny ssak
treści – rzeczy w istności – drapieżny

(Jerzy Szatkowski, Podsłuchane)

Historia „Okolicy Poetów”

Początki w okresie międzywojennym

W latach 1935-1939 „Okolicę Poetów” jako miesięcznik wydawał autentysta Stanisław Czernik. W tym czasie w czasopiśmie publikowali nie tylko poeci autentyści, ale również tacy twórcy jak Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, K.I. Gałczyński, Paweł Hertz, Kazimiera Iłłakowiczówna czy Julian Przyboś.

Wznowienie i współczesność

Pismo zostało reaktywowane w 1998 roku przez Jerzego Szatkowskiego, poetę i prozaika, polonistę. Pisarz ten zachował najważniejsze rysy „Okolicy Poetów”, wnosząc weń wyjątkowy charakter wynikający z uobecnienia się w nim wielkich postaci polskiej literatury lat 70. i 80., m.in. Stachury, Andrzeja Babińskiego czy Wincentego Różańskiego. Na łamach „Okolicy” ukazywały się cyklicznie materiały z Archiwum Literacko-Plastycznego Jerzego Szatkowskiego – w tym rysunki Ryszarda Milczewskiego-Bruna i Witka Różańskiego, korespondencja z Edwardem Stachurą czy Andrzejem Babińskim oraz wiersze i zapiski. Jerzy Szatkowski zmarł 2 kwietnia 2019, pozostawiając misję kontynuacji czasopisma poetce Bognie Wiczyńskiej.

Tradycja, która trwa

Kwartalnik pozostaje w łączności ze swoim pierwszym redaktorem, stanowiąc swego rodzaju kontynuację dzieła Czernika – powstaje w takiej samej formie i szacie graficznej, w jakiej pierwotnie wydawał je pierwszy redaktor i jaką przejął Jerzy Szatkowski. Jednym z zadań, jakie stawia sobie obecna Redakcja, jest kultywowanie pamięci o Jerzym Szatkowskim, a co za tym idzie – propagowanie jego twórczości. Patronat honorowy nad pismem do dziś sprawuje Barbara Czernik.

Redakcja czasopisma

Barbara Czernik

Redaktor honorowy, spadkobierczyni po Stanisławie Czerniku

(rys. Zbigniew Kresowaty)

Bogna Wiczyńska

Redaktor naczelna
(rys. Zbigniew Kresowaty)

Karol Szatkowski

Wydawca
(rys. Wincenty Różański)

Stanisław Chyczyński

Współpracownik redakcji
(autoportret)

Zbigniew Kresowaty

Współpracownik redakcji

(rys. Zbigniew Kresowaty)

Dariusz Tomasz Lebioda

Współpracownik redakcji
(rys. Wincenty Różański)

Marek Słomiak

Współpracownik redakcji
(rys. Zbigniew Kresowaty)

„Symboliczne Nagrody Bruna”

Przyznawane pisarza Ryszarda Milczewskiego-Bruna „Symboliczne Nagrody Bruna” mają swoją kontynuację w czasopiśmie „Okolica Poetów”. W dziedzinie poezji Bruno przyznawał „Duże Piwo Grzane z Łyżką”, w dziedzinie prozy – „Wino Patykiem Pisane”, w dziedzinie krytyki – „Małą Kawę z Biszkopcikiem”. Pierwszymi laureatami nagród byli Janusz Żernicki, Edward Stachura oraz Tomasz Burek. Od roku 1971 roku Bruno przyznawał także Nagrody Specjalne – „Gaśnice Terenowe” – nagrodę tę otrzymał Jerzy Lisowski za „Antologię poezji francuskiej”. Pozostałymi laureatami są m.in.: Stanisław Barańczak, Jan Himilsbach, Ireneusz Iredyński, Ryszard Krynicki, Krzysztof Karasek, Ewa Lipska, Rafał Wojaczek oraz Adam Zagajewski.

Kontakt

Proszę o zaznaczenie poniższych zgód:

5 + 3 =

Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Okolica Poetów" KRS: 0000817734 z siedzibą w Owińskach. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://www.okolicapoetow.pl/polityka-prywatnosci/.

"Okolica Poetów" - kwartalnik

Fundacja "Okolica Poetów"
ul. Poprzeczna 13B/1
62-005 Owińska

KRS: 0000817734

E-mail: redakcja@okolicapoetow.pl

Copyright © 2021 Okolica Poetów. All rights reserved.

DESIGNED BY: