O czasopiśmie

Historia „Okolicy Poetów”

W latach 1935-1939 „Okolicę Poetów” jako miesięcznik wydawał autentysta Stanisław Czernik. W tym czasie w czasopiśmie publikowali nie tylko poeci autentyści, ale również tacy twórcy jak Józef Czechowicz, Tytus Czyżewski, K.I. Gałczyński, Paweł Hertz, Kazimiera Iłłakowiczówna czy Julian Przyboś.

Pismo zostało reaktywowane w 1998 roku przez Jerzego Szatkowskiego, poetę i prozaika, polonistę. Pisarz ten zachował najważniejsze rysy „Okolicy Poetów”, wnosząc weń wyjątkowy charakter wynikający z uobecnienia się w nim wielkich postaci polskiej literatury lat 70. i 80., m.in. Stachury, Andrzeja Babińskiego czy Wincentego Różańskiego. Na łamach „Okolicy” ukazywały się cyklicznie materiały z Archiwum Literacko-Plastycznego Jerzego Szatkowskiego – w tym rysunki Ryszarda Milczewskiego-Bruna i Witka Różańskiego, korespondencja z Edwardem Stachurą czy Andrzejem Babińskim oraz wiersze i zapiski. Jerzy Szatkowski zmarł 2 kwietnia 2019, pozostawiając czasopismo pod opieką syna, Karola Szatkowskiego, oraz redaktorów – Bogny Wiczyńskiej, Dariusza Tomasza Lebiody i Zbigniewa Kresowatego.

Kwartalnik pozostaje w łączności ze swoim pierwszym redaktorem, stanowiąc swego rodzaju kontynuację dzieła Czernika – powstaje w takiej samej formie i szacie graficznej, w jakiej pierwotnie wydawał je pierwszy redaktor i jaką przejął Jerzy Szatkowski. Jednym z zadań, jakie stawia sobie obecna Redakcja, jest kultywowanie pamięci o Jerzym Szatkowskim, a co za tym idzie – propagowanie jego twórczości. Patronat honorowy nad pismem do dziś sprawuje Barbara Czernik.

Kontakt

Proszę o zaznaczenie poniższych zgód:

4 + 8 =

Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Okolica Poetów" KRS: 0000817734 z siedzibą w Owińskach. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://www.okolicapoetow.pl/polityka-prywatnosci/.

"Okolica Poetów" - kwartalnik

Fundacja "Okolica Poetów"
ul. Poprzeczna 13B/1
62-005 Owińska

KRS: 0000817734

E-mail: redakcja@okolicapoetow.pl

Copyright © 2021 Okolica Poetów. All rights reserved.

DESIGNED BY: